با عقل و فهم و دانش دادِ سخن توان                    
چون جمع شد معانی ، گوی بيان توان زد                    

 

          ـــــــــ   از دغدغه های مهم مديران ، مسئولان و کارشناسان سازمانها در انتهای سال ، ارائه گزارش سالانه عملکرد ، اهداف آتی

                     و استراتژيکی سازمان و يا گزارش جمعبندی فعاليتها به هيات مديره و يا مجامع عمومی است به نحوی که جذاب و تاثير

                    گذار باشد .

 

            ـــــــــ   ويا پيش می آيد مديران به مناسبتی در جمع کارکنان سازمان به منظور ايجاد تحرک ، پويائي و زمينه سازی برای جلب

                       همکاری و مشارکت بيشتر آنان سخنرانی های انگيزشی ايراد نمايند .

 

            ـــــــــ  و يا شما فارغ از مسائل کاری و سازمانی ، قصد داريد ، ايده ها ، افکار ، نظريات و تجربيات شخصی و يا نتايج مطالعات

                     و تحقيقات علمی تخصصی خود را در يکی از مجامع علمی مانند همايشها ، کنفرانسها و نظاير آن بصورت سخنرانی و يا

                     ارائه مقاله به مدت حداکثر 20 تا 30 دقيقه ارائه نماييد .

 

                    توجه داشته باشيد در هر سه شکل فوق الذکر ، شما قبل از هر چيز به اين موضوع فکر خواهيد کرد که از کجا؟ وچگونه؟

                    متن سخنرانی خود را تهيه نموده و به چه طريق آنرا ارائه نمايم ؟ که جذاب و تاثير گذار باشد .

 

                    جری وايزمن Jerry Weissman ارائه دهنده معروف دنيای مديريت در کتاب خود به نام Presentation to win -

                    ارائه موفق - می گويد روزانه سی ميليون سخرانی با موضوعات مختلف در جهان ارائه می شود اما ميليون ها ارائه ناموفق

                    می ماند و ميليونها ارائه ديگر با خستگی ، بی حوصلگی مخاطبين مواجه می شود فقط در حدود چند صدهزار ارائه موفق

                    می شوند با مخاطب ارتباط درست و منطقی برقرار کنند .

                   

                    بارها شاهد بوده ايد که پای سخنرانی "الف" نشسته ايد اما بدليل معرفی نامناسب و غير موثر و ارائه سردی که داشته است

                   نه تنها چيزی دستگيرتان نشده بلکه سالن جلسه را به بهانه های مختلف ترک کرده ايد و يا پای سخنرانی "ب" بوده ايد که

                   به دليل داشتن بيانی گرم و جذال و سخنرانی پر محتوای او حتی نتوانسته ايد لحظه ای چشم از وی برگيريد .

 

                   ســـــــــئــوال

                    به چه دليل در سخنرانی " الف" مخاطبين به تدريج محل سخنرانی را ترک می کردند و در نتيجه ميليونها ارائه ناموفق

                    می ماند ؟ اما در سخنرانی "ب" از توجه مخاطبين لحظه ای هم دريغ نمی شود ؟ پاسخ جری وايزمن اينست که سخنران

                   "ب" توانسته بود بين ارائه کننده و دريافت کننده تعامل صحيحي برقرار نمايد .

 

                    به قول حضرت مولانا :

                                            دَم مَزن تا بشنوی زان دَم زنان                    آنچه نايد در زبـان و در بــيــان

                                            دَم مَزن تا بشنوی زان آفـتـاب                    آنچه نايد در کتاب و در خِطاب

 

                    مطالعات نشان داده است کسی می تواند يک سخنرانی گرم و جذاب و اثرگذار ارائه نمايد که :

                                            علاوه بر دانش و اطلاعات کافی ،

                                            قدرت بيان ،

                                            مهارت های برقراری ارتباط کلامی داشته باشد .

 

                                                           *                *                *

            ـــــــــ  در پاسخ به نياز علاقه مندان به فراگيری اصول و فنون سخنرانی و چگونگی تهيه و تنظيم متن سخنرانی ، اينجانب با توجه

                     به سالها مطالعه و تحقيقات و تجربيات شخصی و مشاهدات نقاط ضعف جمعی از سخنرانان و ارائه دهندگان مقالات در

                    بيش از يکصد همايش و کنفرانس و ........

                   سمينار آموزشی اصول و فنون سخنرانی را طراحی نموده و به مورد اجرا گذارده ام که تاکنون مورد توجه واقع شده

                     است .

                    علاقه مندان به شرکت در اين سمينار يک روزه می توانند جهت ثبت نام با مراکز زير تماس حاصل نمايند .

                                                                                                                    با آرزوی موفقيت : مهدی احمدی

 

ليست مراکزی که می توانيد برای ثبت نام در سمينار آموزشی

ــــــ اصول و فنون  سخنرانی و تهيه و تنظيم متن سخنرانی ــــــ

تماس حاصل نماييد .

 

                        نــــــــــام                                              شماره تلفن                            مسئول       

    1- مرکز آموزش و تحقيقات صنعتی ايران                 9-88310113 داخلی 234            

    2- انجمن مديريت ايران                                          88824886                               خانم مهندس صائميان

    3- سازمان مديريت صنعتی استان فارس                    2285045-0711                       خانم کريمی

    4- شرکت آماکو                                                  12-22240011                          آقای مهندس طباطبائی

    5- مرکز آموزش و پژوهش صنايع ايران                   39-22360035                          آقای مهندس ياوری

            

 

aaaaaaaaaaaaiii